درس برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی بین الملل در حوزه صادرات خدمات و محصولات تولید داخل برای مدیران و فعالان این حوزه بسیار کاربردی است.